HUGO

Přihlášení:

Přezdívka:

Heslo:Registrace

Česká přísloví přeložená do vědecké češtiny


1. Vzdálenost bodu A, (což je místo, kde ukončí, puzena gravitační silou, svou dráhu malvice ) od bodu B (což je místo ležící svisle pod místem započetí její dráhy ) se blíží k nule.
2. Více než jednou, ale méně než třikráte, urči velikost fyzikální či chemické veličiny, a méně než dvakráte, ale více než nulkrát použij způsobu obrábění, jímž se části materiálu od sebe oddělují.
3. Subjekt A, jenž vyvíjí usilí o vytvoření svislého či úklonného díla ústícího na povrch a determinujícího subjekt B, sám opíše dráhu ve zmíněném díle ústící.
4. Při nadměrném zvyšování pohybu dolních končetin ve značném časovém rozpětí za účelem dosažení naplnění sloučeninou vodíku a kyslíku křivule s držadlem dojde jednoho dne k uvolnění molekul spojujících tuto křivuli s oním držadlem, čímž se jmenovaný předmět rozdělí na dva segmenty.
5. Náraz akustickych vln, šířících se ze zdroje v lidském hrdle, se odrazí od bariéry kompaktní hmoty a síla i kvalita zpětné vlny je adekvátní původnímu impulsu.
6. Blokování svislého informačního kanálu nelze kompenzovat finanční transakcí typu emptio venditio ve výdejně léků.
7. Prognózu optimálního okamžiku pro své akce proveď podle modelového vztahu domestikovaného vodního opeřence k plodenství kulturních trav.
8. Striktní dodržování zásad občanského soužití vede k maximální délce pěšího transferu jednotlivce, který se tak chová.
9. Přenos informace od jedince s kalorickým deficitem k jedinci s kalorickou potřebou již saturovanou je blokován.
10. Částečná immobilita muskulatury, prýštící z pasivity příslušného cerebroorálního centra vede k souhrnu nepříznivých okolností pro jedince přímo fatálních a zbavených veškerých chloupků a jiného porostu.
11. Jedna horní končetina provádí očistu druhé horní končetiny.
12. Časová distance mezi příchodem libovolného individua a termínem k této události vhodným implikuje sebeújmu.
13. Kategorický imperativ velí při volbě způsobu techniky přenosu intelektuální pomoci směrem k jedinci schopnému samostatného abstraktního myšlení přiklonit se k verbálnímu projevu, zatímco u ostatních subjektů volit přímý prudký tělesný kontakt.

Původní znění:
1. Jablko nepadá daleko od stromu.
2. Dvakrát měř, jednou řež.
3. Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.
4. Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne.
5. Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá.
6. Komu není shůry dáno, v apatyce nekoupí.
7. Dočkej času jako husa klasu.
8. S poctivostí nejdál dojdeš.
9. Sytý hladovému nevěří.
10. Líná huba - holé neštěstí.
11. Ruka ruku myje.
12. Kdo pozdě chodí, sám sobě škodí.
13. Chytrému napověz, hloupého kopni.

Rinha


Hodnocení: 1

dixxi1

Pro ohodnocení se musíte přihlásit!

Pro přidání komentáře se musíte přihlásit!


1.1.1970 1:00:00


_+CasTeR+-_

nikdo neni dokonaly

Created by Erbureth, Erbureth@seznam.cz